Nhà Hàng – Khách Sạn

Nhà Hàng – Khách Sạn
– SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH: 500 chỉ tiêu
+ Lương học nghề từ 950 – 1.200 Euro/tháng
+  Được phép làm thêm ngoài giờ 10 giờ/tuần, thu nhập 9-15 Euro/giờ
+ Cam kết có việc làm ngay sau tốt nghiệp với mức lương từ 2.500 – 3.000 Euro/tháng
Xem Thêm  Điều Dưỡng hệ chuyển đổi bằng

Tham gia bình luận: