Ngày càng có nhiều trường đại học ở Hàn Quốc tham gia phong trào, “Cơm sáng 1.000 won”.

⭐️ Bản tin Hằng Ngày Hàn Quốc 5/2023
Xin chào. Mình là Du Học Hàn quốc VES đây. Ngày càng có nhiều trường đại học ở Hàn Quốc tham gia phong trào, “Cơm sáng 1.000 won”.
Bữa cơm này bán ở căng tin trường, từ 7 đến 8 giờ sáng mỗi ngày. và đang được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn sinh viên.
Đây là chương trình nằm trong dự án tăng cường sức khoẻ cho giới trẻ, và thúc đẩy lượng tiêu thụ gạo trong nước. được vận hành với cơ cấu chính phủ và học sinh. mỗi bên trả 1.000 won và nhà trường trả phần chênh lệch.
Hiện tại, có 5 trong số 54 trường đại học ở Seoul, tiêu biểu như trường Đại học Kyunghee đã tham gia phong trào này. Theo ước tính của thành phố Seoul. để cung cấp ngân sách cho 200 đến 500 sinh viên trong toàn bộ 54 trường đại học thì sẽ cần khoảng 1,5 đến 3,7 tỷ won.
P/s: Tin tổng hợp.


Xem Thêm  Hàn Quốc cho phép Du học sinh bảo lãnh bố mẹ qua lao động thời vụ

Tham gia bình luận: