VSAK Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

I. TÊN TỔ CHỨC:

Tên tiếng Việt: Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

Tên tiếng Anh: Vietnamese Student Association in Korea – VSAK
WEBSITE: http://vsak.com.vn/

 

II. THÔNG TIN CHUNG

  • Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là một tổ chức được thành lập ngày 25/08/2007, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Đảng uỷ ngoài nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hoạt động theo điều lệ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, đoàn kết nhất trí của lưu học sinh hiện đang học tập, công tác tại Hàn Quốc.
  • Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc hoạt động với mục đích đoàn kết, giao lưu, học hỏi tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cuộc sống và tạo điều kiện hỗ trợ việc làm cho các hội viên.
  • Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là tổ chức đại diện cho tiếng nói, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của cộng đồng Lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc có trách nhiệm tích cực đẩy mạnh chất lượng hoạt động của Hội, đồng thời mở rộng phát triển Hội thành một tổ chức bao gồm các chi hội cơ sở, được hình thành rộng khắp trên đất nước Hàn Quốc.
  • Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc hoạt động dưới sự chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành kết hợp với sự ý thức tự giác, tính tổ chức kỉ luật cao của các chi hội cơ sở và các hội viên.
  • Tổ chức thực hiện các chương trình, nghị quyết của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đúng với điều lệ Hội, đúng với luật pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Hàn Quốc.
  • Quyết định các chương trình hành động, công tác đối nội, đối ngoại, công tác tổ chức và tài chính của Hội.
Xem Thêm  Làm thế nào để thuê Xe Đạp Ddareungi Tại Hàn Quốc 2024

 

재한 베트남 학생회(Vietnamese Student Association in Korea – VSAK)는 2007년 8월 25일에 설립된 베트남의 학생회 중앙위원회, 해외 당위원회, 주한 베트남 대사관의 직속 기관입니다. 현재 한국에서 공부하고 일하고 있는 베트남 유학생의 자발적이고 민주적이며 일치된 단결심을 바탕으로 운영되고 있습니다.

재한 베트남 유학생을 위한 아래와 같이 주요 활동을 진행하고 있습니다.

1. 중앙 베트남 학생회, 국외 당위원회 및 주한 베트남 대사관의 직접지도하에 설립되며 한국에서 공부하고 취직하는 유학생의 수의, 민주, 일치단결의 정신을 바탕으로 중앙 베트남 학생회의 조례에 따라 운영되는 조직이다.
2. 대결, 교류, 학습과 생활에서 상호 및 회원들에게 직업 지원의 목적으로 활동한다.
3. 재한 베트남 유학생 공동체의 목소리 및 권리와 의무 또한 책임을 대표하는 조직이다. 주한 베트남 유학생총회는 조직 활동의 질을 적극적으로 향상시키는 동시에 전체 한국에서 구성된 분회를 발전 시킨다.
4. 베트남 사회주의 공화국 및 대한민국의 법률에 따라 주한 베트남 유학생총회의 주례에 맞는 재한 베트남 학생회 의원대회의 프로그램 및 결의안을 실행하도록 한다.
5. 국제 활동에 적극적으로 참여한다:
– 동남아 학생 공동체 부회장은 재한 베튼남 유학생회 회원이다.
– 2018년 3월 8일: 김정숙 영부인님과 청와대에서 만남과 점심식사한 기회 있었다.
6. 재한 베트남 유학생총회의 연간 활동
6.1. 2020년 전에 (코로나19 전염병 전에):
– 재한 베트남 학생을 위한 설날
– 학술대회
– 체육대회
– 재한 베트남 학생의 날
6.2. 2020년 ~ 2021 (코로나19 전염병 시):
– 재한 베트남 학생을 위한 설날
– 대학교들의 베트남 유학생에게 소독제, 마스크 지원 (2020년에 총 5회, 9개월 동안)
– 코로나 시대 학생들의 적응 생활, 일상생활을 반영하는 “동영상 제작 대회”
–  ICT분야 온라인 워크숍
– 온라인 학술대회
– 온라인 체육대회 – ESPORTS
6.3. 2022 ~ 현재 (코로나19 전염병 이후)
– 2022년 설날 맞이하는 행사
– 베트남 유학생 총화과 협력해 진행된 Samsung Display Vietnam 채용 워크샵
– 정보통신산업진흥원(nipa), 한국소프트웨어산업협회(kosa), 베트남 유학생 총화과 협력해 진행된 2022년 주한 베트남 유학생 SW인력양성 교육 프로그램
– 한국 – 베트남 수교 30 주년 기념 및 주한 베트남유학생 총회 장립 15주년 기념 – 친선 체육 대회
– 2022년 제8회 재한베트남 젊은과학자 연례 컨퍼런스
– 베트남 유학생 총화과 협력해 진행된 LG Display Vietnam 채용 워크샵
– 2023년 설날 맞이하는 행사
* 이외에 미디어 활동과 각 대학교 학생회의 활동도 있음.

Tham gia bình luận: