Ngày 20-10 của học viên VES

Ngày 20-10 ngày phụ nữ Việt Nam. Tại Trung tâm Du Học VES là một ngày đặc biệt đối với các học viên chuẩn bị du học Hàn Quốc. Học viên có cơ hội chia sẻ những tiến bộ trong việc chuẩn bị hồ sơ, ôn thi tiếng Hàn và cảm xúc của họ trước ngày khởi hành. Đây là dịp để học viên cùng nhau tạo ra một môi trường đoàn kết và động viên lẫn nhau trước cuộc hành trình mới. Ngày 20-10 tại Trung tâm Du Học VES không chỉ là một ngày để tôn vinh Phụ Nữ Việt Nam mà còn nêu lên những nỗ lực của học viên, mà còn là dịp để họ tạo ra những kỷ niệm và kết nối với nhau trước khi bắt đầu hành trình du học tại Hàn Quốc.

 

Xem Thêm  Hành trình mới 2024: Trên Đường Bay Khám Phá Hàn Quốc

Tham gia bình luận: