Chỉ tiêu visa E7-4 2023 tăng lên 30 lần so với 2020

Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng( chắc là do sau cuộc càn quét) . Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động, Hàn Quốc đã tăng mức chỉ tiêu visa E7-4 lên gấp 30 lần so với trước đây. Theo thông tin từ Bộ Tư pháp ngày 28/06, chỉ tiêu visa E7-4 đã được điều chỉnh từ 2000 lên 30.000 cho năm nay, tương đương với việc tăng 30 lần so với năm 2020. Visa E7-4 là loại visa lao động có tay nghề, mức độ đậu visa này khá khó, nhưng người được cấp visa có quyền bảo lãnh gia đình đến sinh sống và không bị giới hạn thời gian lưu trú. Điều này chứng tỏ cánh cửa để học tập và làm việc tại Hàn Quốc ngày càng mở rộng.

Chỉ tiêu visa E7-4 2023 tăng lên 30 lần so với 2020

Chính phủ đã quyết định mở rộng đáng kể số lượng lao động ngoại quốc có kỹ năng chuyên môn từ mức 2.000 người trong năm ngoái lên hơn 30.000 người trong năm nay. Điều này nhằm giải quyết vấn đề cấp bách về thiếu nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp như ngành đóng tàu đang đối mặt với vấn đề cấu trúc. Mục tiêu là giải quyết ít nhất một cách tạm thời bằng việc mở rộng đáng kể số lượng cấp phép lao động ngoại quốc.

 visa E7-4 hàn Quốc

Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thông báo như vậy trong buổi họp “Hội nghị chiến lược tài chính quốc gia 2023” do Tổng thống Yoon Suk-yeol chủ trì vào ngày 28/6/2023, theo tuyên bố bằng văn bản của phát ngôn viên Yee Do-woon. Ông Han nói: “Giải quyết vấn đề thiếu nguồn nhân lực tại các công ty là một nhiệm vụ quan trọng trong ngắn hạn” và “từ năm nay, chúng tôi đã tiến hành mở rộng lao động ngoại quốc theo chỉ thị của Tổng thống”. Ông cũng nói: “Vì chúng tôi đã tăng mức cấp phép từ mức 1.000 người vào năm 2020 lên gấp 30 lần một lần, không có nghĩa là chúng ta sẽ gặp vấn đề về thiếu cấp phép để lao động ngoại quốc không thể nhập cảnh”. Visa lao động chuyên môn (E-7-4) không có giới hạn về thời gian lưu trú và cũng cho phép mời gia đình, gần như tương đương với cấp thẻ cư trú.

Xem Thêm  Cách thích nghi khi sang Hàn? Múi giờ ở Hàn Quốc

Ngoài ra, chính phủ cũng đang xem xét việc sửa đổi pháp luật để cho phép gia hạn thời gian lưu trú cho visa lao động mùa (E-8) nông thôn lên đến 3 tháng, nhằm giải quyết vấn đề thiếu nguồn nhân lực trong nông thôn.

Trước đó, Tổng thống Yoon đã chỉ đạo trong cuộc gặp với Thủ tướng Han Deok-soo vào ngày 26 rằng “hãy tìm cách tổ chức quản lý tích hợp cho lao động ngoại quốc được phân tán trong các bộ, để có thể sử dụng một cách toàn diện và linh hoạt cho thích ứng với biến động thị trường”.

Trích: Donga
정부가 지난해 2000명 수준인 외국인 숙련기능인력 쿼터를 올해 3만 명 이상으로 대폭 확대하기로 했다. 심각한 인력난에 직면한 조선업 등 산업 현장의 구조적인 문제를 쿼터 대폭 확대로 단기적으로라도 해소해 보겠다는 것이다.

한동훈 법무부 장관은 28일 윤석열 대통령이 주재한 ‘2023 국가재정전략회의’에서 이같이 밝혔다고 이도운 대변인이 서면 브리핑에서 전했다. 한 장관은 “기업 현장에서 인력 부족 문제 해소가 단기적으로 중요한 과제”라며 “올해부터 대통령 지시로 외국인 근로자 확대를 본격 추진 중”이라고 했다. 이어 “(2020년) 1000명 수준이었던 쿼터를 한 번에 30배로 늘리기 때문에 적어도 쿼터가 부족해서 외국인이 못 들어온다는 얘기는 없을 것”이라고 했다. 숙련기능인력 비자(E-7-4)는 체류기간에 상한이 없고 가족 초청도 가능해 사실상 영주권을 부여하는 효과를 낼 수 있다.

정부는 또 농어촌 인력난 해소를 위해 현재 5개월인 계절근로 비자(E-8) 외국인 체류기간도 3개월 범위 내에서 연장이 가능할 수 있도록 법령 개정을 추진하기로 했다.

앞서 윤 대통령은 26일 한덕수 국무총리와의 주례회동에서 “외국 인력을 시장 변화에 맞춰 종합적·탄력적으로 운용할 수 있도록 각 부처에 산재해 있는 외국 인력을 통합 관리할 수 있는 방안을 강구하라”고 지시했다.

Xem Thêm  ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL 2023

Tham gia bình luận: